אודות

אודות קרן ידע

כללי

קרן ידע להנדסאים וטכנאים הוקמה ע”י הסתדרות ההנדסאים והמעסיקים במגזר הציבורי מתוקף הסכם השכר שנחתם לשנים 1996-1993, לפיו על המעסיק לשלם מידי חודש בחודשו 0.5% מהשכר הקובע לגימלא עבור כלל העובדים בדירוג טכנאים/הנדסאים.

מועצת קרן ידע להנדסאים וטכנאים

 

ייעודה העיקרי של הקרן הינו לפעול להעשרת הידע המקצועי של עמיתיה וזאת נעשה ע”י:

·        ארגון קורסים והשתלמויות התורמים להעשרת הידע  להנדסאים וטכנאים בשיתוף נציגי הועדים/המעסיקים.

·        הקמת אתר ברשת האינטרנט.   (הכתובת: www.kerenyeda.org.il)

לתשומת ליבך:

מטרות אלו הינן כלליות ומדי שנה מתכנסת מועצת הקרן ומחליטה באשר למדיניות שתבוצע בהמשך .

 

פעילויות עיקריות

·

פעילויות עיקריות

  • משנת 1995 ועד היום הוענקו על ידי הקרן כ- 75000 מילגות עבור החזר שכר לימוד לקורסים בהם השתתפו חברי הקרן.
  • אתר האינטרנט של הקרן, מכיל מידע עדכני בנושא פעילות הקרן,מאפשר משלוח מקוון של בקשה להשתתפות בשכר לימוד,ניתן ליצור קשר און ליין עם הנהלת הקרן באמצעות “פורום מקוון”,ולקבל תשובות לשאלות באמצעות הדואר האלקטרוני.

.

·   הקרן הקימה ברחבי הארץ כיתות מחשבים המופעלות ע”י מכללת “אתגר” ובמסגרת הפעילות בכיתות, נהנים העמיתים מפעילויות מגוונות להעשרת ידע בתחום המיחשוב.

 

השתתפות בשכר לימוד לעמיתים – תנאים הכרחיים:

·      המעסיק משלם כספים כסידרם לחשבון הקרן.

·      העמית מקבל שכר ע”פ דירוג טכנאים/הנדסאים

·      העמית שילם מכספו עבור שכר הלימוד (גם תשלום חלקי!).

·      העמית סיים בהצלחה את הקורס.

       העמית לפחות 6 חודשים בדירוג טכנאים.

הסכום אינו מצטבר משנה לשנה!

 

ע”מ לקבל את ההשתתפות בשכר הלימוד, יש להגיש הטפסים הר”מ:

·        טופס בקשת השתתפות בשכר לימוד.

·          קבלה מקורית המעידה על תשלום שכר הלימוד ע”י העמית.

·        צילום “נאמן למקור” של תעודת הגמר של הקורס.

·          צילום “נאמן למקור” של תלוש השכר האחרון.

·          הצהרת המעסיק על השתתפות/אי השתתפות בעלות שכר הלימוד.

 

  את הבקשה ניתן להגיש בצורה מקוונת באתר הקרן בלשונית “טפסים” או

לשלוח בדואר ע”פ הכתובת:

ת”ד 37069 תל-אביב 6136902

שינוי גודל גופנים
ניגודיות