מידע כללי

אודות קרן ידע

קרן ידע להנדסאים וטכנאים הוקמה ע”י הסתדרות ההנדסאים והמעסיקים במגזר הציבורי מתוקף הסכם השכר שנחתם לשנים 1996-1993, לפיו על המעסיק לשלם מידי חודש בחודשו 0.5% מהשכר הקובע לגימלא עבור כלל העובדים בדירוג טכנאים/הנדסאים.

מועצת קרן ידע להנדסאים וטכנאים

 

ייעודה העיקרי של הקרן הינו לפעול להעשרת הידע המקצועי של עמיתיה וזאת נעשה ע”י:

·        ארגון קורסים והשתלמויות התורמים להעשרת הידע  להנדסאים וטכנאים בשיתוף נציגי הועדים/המעסיקים.

·        עידכון העמיתים באמצעות אתר הקרן  באינטרנט.   בכתובת: www.kerenyeda.org.il

לתשומת ליבך:

מטרות אלו הינן כלליות ומדי שנה מתכנסת מועצת הקרן ומחליטה באשר למדיניות שתבוצע בהמשך .

 

פעילויות עיקריות

·    משנת 1995 ועד היום הוענקו על ידי הקרן כ-  75000 מילגות עבור החזר שכר לימוד לקורסים בהם השתתפו חברי הקרן.

.   באתר הקרן קיים “פורום מקוון” המשמש אמצעי לקבלת מידע בזמן אמת בכל נושא הקשור לפעילות הקרן.

·   הקרן הקימה ברחבי הארץ כיתות מחשבים המופעלות ע”י מכללת “אתגר” ובמסגרת הפעילות בכיתות, נהנים העמיתים מפעילויות מגוונות להעשרת ידע בתחום המיחשוב.

 

השתתפות בשכר לימוד לעמיתים – תנאים הכרחיים:

·      המעסיק משלם כספים כסידרם לחשבון הקרן.

·      העמית מקבל שכר ע”פ דירוג טכנאים/הנדסאים לפחות 6 חודשים.

·      העמית שילם מכספו עבור שכר הלימוד (גם תשלום חלקי!).

·      העמית סיים בהצלחה את הקורס.

הסכום אינו מצטבר משנה לשנה!

 

ע”מ לקבל את ההשתתפות בשכר הלימוד, יש לשלוח בצורה מקוונת הטפסים  הר”מ:

·        טופס בקשת השתתפות בשכר לימוד.

·          קבלה מקורית המעידה על תשלום שכר הלימוד ע”י העמית.

·        צילום “נאמן למקור” של תעודת הגמר של הקורס.

·          צילום “נאמן למקור” של תלוש השכר האחרון.

·          הצהרת המעסיק על השתתפות/אי השתתפות בעלות שכר הלימוד.

הקישור להגשת הבקשה מופיע  במדור “טפסים” כאן באתר,ניתן להגיש הבקשה רק באמצעות דפדפן “כרום”.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות