חדשות ועידכונים

28/12/2023

מידעון מס 107

נוהל קבלת השתתפות בשכר לימוד בשנת 2024

סכום ההשתתפות בשכר לימוד

סכום ההשתתפות נקבע  על ידי חברי מועצת הקרן כדלקמן:
10
 שקלים לשעת לימוד ולא יותר מ-2000 שקלים בשנת 2024
 
חשוב מאוד:
הכלל הוא החזר אחד לקורס אחד, כלומר לא ניתן לקבל החזר כפול או יותר עבור קורס הנמשך יותר משנה אחת.

קורסים שעבורם לא ינתן  כלל החזר כלשהו

לתשומת לבכם, קורסים הנלמדים במיסגרת או לקראת תואר אקדמי כלשהו, או כאלה הנלמדים באוניברסיטה הפתוחה
לא יוכרו  כמזכים בהשתתפות בשכר לימוד, אלא אם כן נלמדו לא במיסגרת תואר כלשהו ויוצג אישור מתאים מן המוסד המלמד.

קורסים הנלמדים בשלוחות של  אוניברסיטאות זרות לא יוכרו כמזכים בהשתתפות בשכר לימוד.

כמו כן, לא יוכרו קורסים בנושאים אשר אין להם זיקה כלשהי למקצוע ולעיסוק של החבר/ה.

לתשומת לבכם, הקרן אינה משתתפת בעלויות ימי עיון, כנסים מיקצועיים, סמינרים, תערוכות ,מכינות וכו‘.

כיצד מקבלים השתתפות בשכר לימוד:
על מנת לממש ההשתתפות בשכר לימוד יש להגיש בצורה מקוונת המסמכים הבאים:
·       
טופס בקשת השתתפות בשכר לימוד- טופס מקוון,הקישור בלשונית “בקשת החזר”.
·       
קבלה מקורית  המעידה על תשלום שכר הלימוד על ידי העובד/ת.
·       
צילום “נאמן למקור” של תעודת הגמר של הקורס-ניתן להחתים במקום העבודה
·       
צילום “נאמן למקור” של תלוש השכר האחרון-ניתן להחתים במקום העבודה
·       
הצהרת המעסיק  על השתתפות  או אי השתתפות  בשכר הלימוד של הקורס. (אין טופס מיוחד לנושא,ניתן לצרף מיזכר פנימי של המעסיק)

לתשומת לבכם, ההחזר יהיה  עבור קורסים שנלמדו לאחר שישה חודשים לפחות מתחילת קבלת שכר בדירוג טכנאים/הנדסאים ותשלום המעסיק בהתאם.

הסבר מפורט לאופן הגשת הבקשה המקוונת קיים בלשונית “בקשת החזר” כאן באתר.

זכאות לקבלת השתתפות בשכר לימוד מקרן ידע להנדסאים וטכנאים

העמיתים הזכאים להשתתפות בשכר לימוד הינם אלו אשר המעסיק משלם עבורם לקרן באופן מסודר ורציף    שישה חודשים לפחותלעובדי חוזה אין תשלום לקרן ומכאן שהם אינם חברים בקרן ידע ולפיכך לא יוכלו לקבל השתתפות בשכר לימוד.
השתתפות בשכר לימוד תינתן עבור קורסים שנעשו עד שנתיים לאחור,כלומר ,קורסים שבוצעו משנת 2022 ואילך.
הזכויות בקרן אינן נצברות משנה לשנה !!

המעסיקים המשלמים הם אלה אשר חתומים על הסכם השכר 1993-1996 וביניהם ניתן למצוא:

משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות להשכלה גבוהה, בזק,  קמ”ג, ממ”ג, רשת עמל, עובדי צהל,
רשות שדות התעופה, קרן קיימת לישראל, דואר ישראל, מכון התקנים,  המוסד
לבטיחות וגיהות, חלמיש, בי”ח הדסה, בי”ח שערי צדק, עמידר, בתי זיקוק חיפה ואשדוד ועוד מעסיקים רבים אחרים.

חשוב!

חיילי צבא הקבע אינם זכאים להשתתפות בשכר לימוד, מאחר וצה”ל אינו משלם עבורם לקרן!

החברות בקרן מוקנית מתוקף תשלומי המעסיק (לפחות 6 חודשי תשלום) ואין אפשרות להצטרף לקרן בצורה פרטנית .  ניתן לקבל החזר עבור קורס שנעשה לאחר 6 חודשי תשלום ולא קודם לכן

בדיקת הזכאות נעשית תמיד בהתאם לנתונים המופיעים בתלוש השכר.

כאשר קיים  ספק כלשהו בנושא הזכאות,תידרש הצגת אישור מהמעסיק על תחילת ההעסקה בדירוג ותאריך תחילת תשלום לקרן ידע לטכנאים והנדסאים.

הרשימה המחייבת של  המעסיקים המשלמים לקרן   הינה זו המצויה במשרדי הקרן.

שיטת ההחזר

ההחזר יבוצע בהתאם לזכאות החבר באותה שנה ומותנה במועדי הפתיחה והסיום של הקורס.
כך למשל אם הקורס החל בספטמבר והסתיים בחודש ינואר בשנה  לאחר מכן, יחושב ההחזר על פי השנה הקודמת.
ההחזר מבוצע בהעברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק.

שימו לב :
זכאות לסבסוד בהשתתפות בסמינר של אגודת בית ההנדסאי

חברי הקרן אשר נרשמים לסמינר המבוצע ע”י אגודת בית ההנדסאי,יהיו זכאים להנחה בגובה 300 ש”ח ,ממחיר הסמינר .ההנחה מוצגת בטבלת המחירים של הסמינרים

ההנחה תינתן אך ורק לחברים הזכאים לכך,כלומר,הינם/ן חברים/ בקרן ידע להנדסאים ,טרם ההרשמה לסמינר ולאחר סיומו.

חברים אשר חברותם בקרן,הופסקה מסיבה כלשהי,לא יהיו זכאים להנחה זו,ובמידה ויסתבר שאינם חברים בקרן ידע,יתבקשו להחזיר סכום הסבסוד לקרן.

טלפונים ותקשורת
036397151

כתובת למכתבים:

ת.ד 20623

תל אביב

6120601

חשוב לדעת:

לחברים/ות בעלי לקות שמיעה :

ניתן לפנות אלינו ,חינם,ללא עלות,בווטסאפ עיסקי בטלפון:

036397151

הצהרת נגישות

קרן ידע להנדסאים רואה את קידום נושא הנגישות לאנשים עם מוגבלות נושא חברתי מרכזי, בעל חשיבות רבה לכלל החברה הישראלית וחבריה בפרט.

קרן ידע להנדסאים וטכנאים  מחויבת לפעול  להעשרת הידע של חבריה. שבהם יוכל כל חבר, עם כל מגבלה שהיא, לנצל את היכולת הלימודית שלו בצורה המקסימלית.

על כן, בשנים האחרונות קרן ידע להנדסאים וטכנאים מנגישה את משרדיה ואתר האינטרנט על פי חוק, תוך כוונה שכל השירותים ינתנו בצורה נוחה ומכובדת
במשרדי הקרן בוצעה התאמה לתו תקן הנגישות בישראל להפעלת המחשב והאינטרנט.

האתר מותאם לדרישות הנגישות  ועומד בתקן Web Content Accessibility Guidelines
קרן ידע להנדסאים וטכנאים  מעדכנת בקפדנות את נגישות האתר

נגישות פיזית-לצערנו לא ניתן לקבל קהל במשרדי הקרן.

שינוי גודל פונט
ניגודיות