שאלות ותשובות

כיצד אדע האם אני חבר בקרן ידע?

תשובה:
חבר בקרן הוא עובד המדורג בדירוג הנדסאים/טכנאים והמעסיק שילם ומשלם עבורו באופן רציף ומסודר שישה חודשים לפחות.

המעסיק שלי אינו מפריש לקרן/איני בדירוג הנדסאים/טכנאים, האם יש אפשרות להצטרף באופן עצמאי?

תשובה:
לא ניתן להצטרף לקרן באופן אישי, חברות בקרן מותנית רק במידה ועובד המדורג בדירוג הנדסאים/טכנאים והמעסיק שילם ומשלם עבורו באופן רציף ומסודר.

אני עובד חדש במקום עבודתי – בדירוג הנדסאים/טכנאים, האם עלי למלא טפסים כלשהם כדי להרשם לקרן?

תשובה:
לא, אין צורך להרשם לקרן, מהרגע שהינך בדירוג הנדסאים/טכנאים והמעסיק מפריש עבורך לקרן ידע 0.5% מהשכר הקובע לגימלא הינך חבר בקרן ,יתכן ותתבקש להציג אישור תחילת העסקה בדירוג.

בקרוב אצא לפנסיה, האם אמשיך להיות חבר בקרן ידע?

תשובה:
לא, החברות בקרן היא רק במידה והינך עובד אצל מעסיק המשלם לקרן.

לאילו קורסים ניתן לקבל החזר?

תשובה:
ניתן להגיש בקשות עבור החזר שכר לימוד לקורסים התורמים להעשרת הידע המיקצועי הטכנולוגי והכללי ואשר יש להם זיקה לעיסוקו של העובד.ניתן לקבל החזר עבור קורסים שבוצעו עד שנתיים לאחור,מיום הגשת הבקשה,בשנת 2021 ניתן להגיש בקשה לקורס שבוצע משנת 2019 ואילך.

האם ניתן לקבל החזר לקורסים שנלמדו באוניברסיטה?

תשובה:
בהתאם להחלטת מועצת הקרן אין ולא תהיה השתתפות בשכר לימוד לקורסים הנלמדים במיסגרת תארים אקדמאים כלשהם, או לקראת תואר כלשהו.
לפיכך לא ינתן החזר כלשהו עבור שכר לימוד לקורסים הנלמדים באוניברסיטאות מקומיות/זרות, אוניברסיטה פתוחה או כאלה הנלמדים בשלוחות מקומיות של אוניברסיטאות זרות.
כמו כן אין ולא תהיה השתתפות בשכר לימוד לקורסים המקנים נקודות זכות או זכאות כלשהי לקראת לימודים אקדמאיים כגון: מכינות קדם אקדמיות, קורסי אנגלית לקראת פטור, מבחנים פסיכומטרים וכו’.

מה גובה ההחזר לקורסים?

תשובה:
גובה ההחזר בשנת 2021 הוא 10 ₪ לשעת לימוד ולא יותר מ-2000 ₪ בשנת 2021.

כיצד ניתן לקבל את טופס הבקשה להחזר?

תשובה:

ניתן לשלוח הבקשה בצורה מקוונת באמצעות הקישור במדור “טפסים”
בנוסף,ניתן להדפיס הטופס מהאתר במדור “טפסים שימושיים”.

מה עלי לצרף לטופס הבקשה?

תשובה:
· טופס בקשת השתתפות בשכר לימוד – הגשת הבקשה בצורה מקוונת.
· קבלה מקורית המעידה על תשלום שכר הלימוד ע”י החבר/ה.
· צילום “נאמן למקור” של תעודת הגמר של הקורס.
· צילום “נאמן למקור” של תלוש השכר האחרון.
· הצהרת המעסיק על השתתפות או אי השתתפות בשכר הלימוד של הקורס.
. .

שלחתי בקשה להחזר עבור קורס, תוך כמה זמן אקבל החזר?

תשובה:
לאחר שהבקשה אושרה ע”י הנהלת הקרן ההחזר יתקבל תוך חודש.

שלחתי בקשה להחזר עבור קורס, כיצד אקבל את הכסף חזרה?

תשובה:
ההחזר מתבצע בהעברה בנקאית- ישירות לחשבון הבנק כפי שמופיע בתלוש השכר.

המעסיק משתתף בחלק משכר הלימוד שבקורס, האם אוכל לקבל החזר?

תשובה:
נדרש להציג אישור מעסיק בנושא ההשתתפות בשכר לימוד,ניתן יהיה לקבל החזר על הסכום אותו שילמת בעצמך ללא השתתפות המעסיק: לפי 10 ₪ לשעת לימוד ולא יותר מ-2000 ₪ בשנת 2021 .

האם ניתן לשלוח בקשה להחזר בפקס'?

תשובה:
לא,  ניתן לשלוח בצורה מקוונת באמצעות הקישור במדור “טפסים”

התחלתי קורס וברצוני לקבל החזר, מתי עלי להגיש בקשה להחזר?

תשובה:
בקשה להחזר ניתן לשלוח רק בתום הקורס כשיש בידך תעודת גמר.

אם לא ניצלתי את היתרה שלי בקרן הידע בשנים עברו האם הסכומים מצטברים?

תשובה:
לא, הסכום אינו מצטבר משנה לשנה והכלל בנושא זה הינו: לא ניצלת-הפסדת!

התחלתי קורס השנה שיסתיים בשנה הבאה, על חשבון איזו שנה אקבל החזר?

תשובה:
ההחזר יתבצע על חשבון השנה שבה התקיים רוב הקורס.(קורס אחד=החזר אחד

התחלתי קורס שימשך מעל לשנה, האם אוכל לקבל החזר גם על חשבון השנה הבאה?

תשובה:
לא, ההחזר מתבצע רק על חשבון שנה אחת: כלומר לכל היותר 2000 ₪ בשנת 2021.

באילו מכללות/בתי ספר ניתן ללמוד ולקבל החזר?

תשובה:
ניתן להגיש בקשות עבור החזר שכר לימוד לקורסים התורמים להעשרת הידע המיקצועי הטכנולוגי והכללי, ומתקיימים במכללות מוכרות .לא ינתן החזר לקורסים הנלמדים באוניברסיטאות מקומיות,או שלוחות של מוסדות לימוד מחו”ל.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות