שאלות ותשובות

כיצד אדע האם אני חבר בקרן ידע?

תשובה:
חבר בקרן הוא עובד המדורג בדירוג הנדסאים/טכנאים והמעסיק שילם ומשלם עבורו באופן רציף ומסודר שישה חודשים לפחות.

המעסיק שלי אינו מפריש לקרן/איני בדירוג הנדסאים/טכנאים, האם יש אפשרות להצטרף באופן עצמאי?

תשובה:
לא ניתן להצטרף לקרן באופן אישי, חברות בקרן מותנית רק במידה ועובד המדורג בדירוג הנדסאים/טכנאים והמעסיק שילם ומשלם עבורו באופן רציף ומסודר.

אני עובד חדש במקום עבודתי – בדירוג הנדסאים/טכנאים, האם עלי למלא טפסים כלשהם כדי להרשם לקרן?

תשובה:
לא, אין צורך להרשם לקרן, מהרגע שהינך בדירוג הנדסאים/טכנאים והמעסיק מפריש עבורך לקרן ידע 0.5% מהשכר הקובע לגימלא הינך חבר בקרן.

בקרוב אצא לפנסיה, האם אמשיך להיות חבר בקרן ידע?

תשובה:
לא, החברות בקרן היא רק במידה והינך עובד אצל מעסיק המשלם לקרן.

לאילו קורסים ניתן לקבל החזר?

תשובה:
בשנת 2017 ניתן להגיש בקשות עבור החזר שכר לימוד לקורסים התורמים להעשרת הידע המיקצועי הטכנולוגי והכללי ואשר יש להם זיקה לעיסוקו של העובד.ניתן לקבל החזר עבור קורסים שבוצעו עד שנתיים לאחור,כלומר משנת 2015 ואילך.

האם ניתן לקבל החזר לקורסים שנלמדו באוניברסיטה?

תשובה:
בהתאם להחלטת מועצת הקרן אין ולא תהיה השתתפות בשכר לימוד לקורסים הנלמדים במיסגרת תארים אקדמאים כלשהם, או לקראת תואר כלשהו.
לפיכך לא ינתן החזר כלשהו עבור שכר לימוד לקורסים הנלמדים באוניברסיטאות מקומיות/זרות, אוניברסיטה פתוחה או כאלה הנלמדים בשלוחות מקומיות של אוניברסיטאות זרות.
כמו כן אין ולא תהיה השתתפות בשכר לימוד לקורסים המקנים נקודות זכות או זכאות כלשהי לקראת לימודים אקדמאיים כגון: מכינות קדם אקדמיות, קורסי אנגלית לקראת פטור, מבחנים פסיכומטרים וכו’.

מה גובה ההחזר לקורסים?

תשובה:
גובה ההחזר בשנת 2017 הוא 10 ₪ לשעת לימוד ולא יותר מ-2000 ₪ בשנת 2017.

כיצד ניתן לקבל את טופס הבקשה להחזר?

תשובה:
ניתן להדפיס מהאתר במדור “טפסים שימושיים”.

מה עלי לצרף לטופס הבקשה?

תשובה:
· טופס בקשת השתתפות בשכר לימוד – ניתן לקבלו בפקס’ או באתר הקרן.
· קבלה מקורית המעידה על תשלום שכר הלימוד ע”י החבר/ה.
· צילום “נאמן למקור” של תעודת הגמר של הקורס.
· צילום “נאמן למקור” של תלוש השכר האחרון.
· הצהרת המעסיק על השתתפות או אי השתתפות בשכר הלימוד של הקורס.
. את כל המסמכים ניתן לשלוח בדואר רגיל/רשום לכתובת הקרן: ת.ד 37069 תל אביב 6136902.

שלחתי בקשה להחזר עבור קורס, תוך כמה זמן אקבל החזר?

תשובה:
מרגע שהבקשה אושרה ע”י הנהלת הקרן ההחזר יתקבל תוך חודשיים.

שלחתי בקשה להחזר עבור קורס, כיצד אקבל את הכסף חזרה?

תשובה:
ההחזר מתבצע בהעברה בנקאית- ישירות לחשבון הבנק כפי שמופיע בתלוש השכר.

המעסיק משתתף בחלק משכר הלימוד שבקורס, האם אוכל לקבל החזר?

תשובה:
ניתן לקבל החזר על הסכום אותו שילמת בעצמך ללא השתתפות המעסיק: לפי 10 ₪ לשעת לימוד ולא יותר מ-2000 ₪ בשנת 2017 .

האם ניתן לשלוח בקשה להחזר בפקס?

תשובה:
לא, בקשות להחזר יתקבלו בדואר רגיל/רשום שישלחו לכתובת הקרן:
ת.ד 37069 ת”א 6136902.

התחלתי קורס וברצוני לקבל החזר, מתי עלי להגיש בקשה להחזר?

תשובה:
בקשות להחזר ניתן לשלוח רק בתום הקורס כשיש בידך תעודת גמר.

אם לא ניצלתי את היתרה שלי בקרן הידע בשנים עברו האם הסכומים מצטברים?

תשובה:
לא, הסכום אינו מצטבר משנה לשנה והכלל בנושא זה הינו: לא ניצלת-הפסדת!

התחלתי קורס השנה שיסתיים בשנה הבאה, על חשבון איזו שנה אקבל החזר?

תשובה:
ההחזר יתבצע על חשבון השנה שבה התקיים רוב הקורס.

התחלתי קורס שימשך מעל לשנה, האם אוכל לקבל החזר גם על חשבון השנה הבאה?

תשובה:
לא, ההחזר מתבצע רק על חשבון שנה אחת: כלומר לכל היותר 2000 ₪ בשנת 2017.

באילו מכללות/בתי ספר ניתן ללמוד ולקבל החזר?

תשובה:
ניתן להגיש בקשות עבור החזר שכר לימוד לקורסים התורמים להעשרת הידע המיקצועי הטכנולוגי והכללי, אין החזר עבור קורסים המזכים בנקודות או זכאות כלשהי לקראת לימודים אקדמאים או תואר אקדמאי כלשהו.
לא תהייה השתתפות בשכר לימוד עבור קורסים כגון:מבחנים פסיכומטריים,מכינות,לימודי פטור וכו’.

No posts were found.

שינוי גודל פונט
ניגודיות